Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
INTRA - Sklep internetowy
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Regulamin
Terminale płatnicze

 [czytaj więcej]
Systemy sprzedażowe POS

 [czytaj więcej]
Kategorie
Tusze TF1 - cennik

 [czytaj więcej]
Cennik
Regulamin

§ 1
Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy Intra (dalej „Sklep internetowy”) działający pod adresem www.e-intra.pl prowadzony jest przez INTRA (zwana dalej „Intra”) z siedzibą w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, zarejestrowaną w UM Elbląg, nr ewid: 32301, REGON: 171010610, NIP: 5781860213.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów i/lub Użytkowników ze Sklepu internetowego.

 3. Regulamin udostępniony jest Klientom i/lub Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.e-intra.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient i/lub Użytkownik.

§ 2
Definicje

 1. Klient - oznacza każdą osobę przeglądającą treści Sklepu internetowego.
  Termin „Klient” oznacza także osobę która dokonała w Sklepie internetowym zakupu towaru posiadającego wady lub niezgodnego z umową.

 2. Użytkownik - oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który posiada w Sklepie internetowym Konto umożliwiające składanie ofert handlowych.

 3. Konsument - oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

 4. Przedsiębiorca - oznacza osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową.

 5. Konto - oznacza dostęp do usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiający składanie zamówień.

 6. Pliki Cookies - informacje zapisywane przez serwery należące do INTRA na urządzeniu końcowym Klienta, które mogą zostać odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Sklepu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga: użycia urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowej, oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości nie większej niż 5 MB.

 2. Złożenie zamówienia jest możliwe w następujący sposób:

  • za pośrednictwem założonego Konta, które wymaga wcześniejszej rejestracji przy użyciu do tego dostępnego formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z §4 Regulaminu; lub

  • poprzez dokonanie wszystkich kroków niezbędnych do złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie internetowym.

 3. Złożenie zamówienia bez wcześniejszej rejestracji w Sklepie internetowym wymaga podania niezbędnych danych takich jak imię, nazwisko, aktualny adres e-mail, miejsce odbioru towaru. Skuteczność tak złożonego zamówienia może być uzależniona od mechanizmów służących do potwierdzenia tożsamości polegających na kliknięciu w link nadesłany na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.

 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do podania innych danych koniecznych do realizacji zamówienia nie wymienionych w punkcie powyżej.

 5. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy INTRA, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

§ 4
Rejestracja, zasady dostępu do danych osobowych, cel zbierania danych

 1. Wcześniejsza Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym, aby Klient mógł złożyć zamówienie w Sklepie internetowym. Założenie Konta następuje samoczynnie po złożeniu zamówienia Bez rejestracji – generowane jest unikalne hasło, które może zostać zmienione w Panelu klienta po zalogowaniu się.

 2. W celu rejestracji Klient:

  • wypełnia w formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego wszystkie wymagane pola, w tym ustanawia dla siebie hasło, które nie może być krótsze niż 8 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków,

  • składa oświadczenie woli, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego i akceptuje jego postanowienia,

  • składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów obecnych i przyszłych zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego,

  • przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Intra poprzez akceptację funkcji „Zarejestruj się”

 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje od Intra drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji Konta („Potwierdzenie nowego konta”). W potwierdzeniu zawarty jest link aktywacyjny, którego kliknięcie powoduje aktywacje Konta.

 4. Po zalogowaniu się do konta Użytkownik może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji.

 5. W sytuacji uzasadniającej przypuszczenie, że hasło do Konta danego Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło za pośrednictwem Konta lub powiadomić o tym fakcie Intra z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków komunikacji.

 6. Podanie danych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, a osobie która udostępnia dane przysługuje prawo do ich dostępu, poprawiania, usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód na otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez jej odznaczenie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Moje Konto” w panelu użytkownika.

 7. Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji przechowywane są na serwerach Intra, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 8. Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji mogą być wykorzystywane przez Intra w celu realizacji zamówień, jak również do wewnętrznych celów Intra dotyczących ewidencjonowania sprzedaży w Sklepie internetowym, w celu podatkowym czy też przygotowywania dokumentów do dalszego rozwoju Intra. O ile Klient wyrazi na to zgodę podczas rejestracji, jego dane mogą być również wykorzystywane do przesyłania przez Intra informacji handlowych dotyczących ich ofert, promocji i konkursów.

 9. Intra informuje, że zawieranie umów sprzedaży w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Użytkownika stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji przez Intra i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron. Intra informuje, że nigdy nie żąda podania adresu e-mail i hasła w treści maila, czy też w innym miejscu niż strona Sklepu internetowego.

 10. Klientom/Użytkownikom Sklepu internetowego nie są dostarczane na podane adresy poczty elektronicznej treści o charakterze bezprawnym.

§ 5
Wykorzystywanie plików cookies

 1. W niniejszym regulaminie, informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również w innych podobnych technologiach stosowanych w ramach Sklepu internetowego, w tym aplikacjach mobilnych.

 2. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie Plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego oraz innych aplikacji jest Intra.

 3. INTRA umieszcza Pliki cookies na urządzeniach końcowych Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego w celu:

  • Dostosowania zawartości Sklepu internetowego oraz innych aplikacji do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta Sklepu internetowego lub innej aplikacji i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości.

  • Utrzymania sesji Klienta Sklepu internetowego.

  • Przedstawianie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  • Zapisywania i analizowania statystyk (m.in. Google Analytics i Google AdWords).

 4. Klient może w każdej chwili usunąć Pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

 5. Dostępne przeglądarki internetowe w swoich ustawieniach początkowych (domyślnych) dopuszczają możliwość tworzenia Plików cookies na urządzeniu Klienta. Każdy Klient może jednak sprzeciwić się umieszczaniu Plików cookies na jego urządzeniu. Co do zasady, by zmienić takie ustawienia, należy skorzystać z dostępnych opcji przeglądarki i wyłączyć mechanizm odpowiadający za tworzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych ich producentów.

 6. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia Plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może doprowadzić do trudności w korzystaniu z istotnych funkcjonalności Sklepu internetowego.

§ 6
Informacje o towarach, cenach oraz kosztach dostawy

 1. Sklep internetowy umożliwia Użytkownikom w szczególności:

  • składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość,

  • uzyskiwanie informacji o towarach oraz usługach dostępnych w Sklepie internetowym.

 2. Informacja o towarach przedstawiona na stronie Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację Intra o towarach możliwych do zakupu poprzez złożenie przez Użytkownika ofert zakupu na stronie Sklepu internetowego oraz sugerowany cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Sugerowane ceny przedstawione na stronie Sklepu internetowego zawierają podatek VAT. Cena wraz z kosztami przesyłki w wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towarów podawana jest przez Intra w potwierdzeniu otrzymania zamówienia.

§ 7
Zawarcie umowy sprzedaży towarów i/lub usług

 1. Klient/Użytkownik wybiera dany/e towar/y przedstawiony/e na stronie Sklepu internetowego (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na opis towaru/ów i parametry techniczne), a następnie klika w funkcję „Do koszyka”, umieszczoną przy opisie wybranego towaru/ów. Usuwanie towaru/ów z koszyka odbywa się poprzez kliknięcie w funkcję usuń „czerwony x” w koszyku.

 2. Po zakończeniu wyboru towaru/ów oraz po wypełnieniu wymaganych pól formularza zamówienia Użytkownik klika w funkcję „Finalizuj”, co powoduje otrzymanie przez Sklep internetowy wiadomości o chęci zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku - złożenie oferty zakupu.

 3. Klient, który dokonał uprzednio rejestracji (założenia Konta) w sposób opisany w §4 Regulaminu po kliknięciu w funkcję „Finalizuj” kończy etap składania zamówienia.

 4. Klient, który składa zamówienie bez uprzedniej rejestracji jest obowiązany postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego oraz wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Pola wymagane będą wyraźnie zaznaczone jako konieczne do wypełnienia, o czym Klient zostanie poinformowany.

 5. W przypadku braku towaru, na który Użytkownik złożył zamówienie, Intra informuje o tym fakcie Użytkownika przesyłając mu e-mailem komunikat lub wyświetla na stronie Sklepu Internetowego - podczas składania przez Użytkownika zamówienia - komunikat skierowany bezpośrednio do Użytkownika informujący, że Intra nie może potwierdzić realizacji zamówienia zawartego w ofercie zakupu, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na dostawę towaru albo odsyła Użytkownika do złożenia nowej oferty zakupu na stronie Sklepu internetowego. W takiej sytuacji Użytkownik może zrezygnować z zamówienia informując o tym Intra, wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę towaru lub złożyć nowe zamówienie na inny towar.

 6. Intra sprawdza stan magazynowy. Jeśli towar o wybranej przez Użytkownika specyfikacji technicznej lub cenie jest dostępny, Intra przesyła do Użytkownika e-mailem komunikat – „Potwierdzenie Realizacji Zamówienia” - przyjmując złożoną ofertę zakupu i zamówienie do realizacji, potwierdzając specyfikację wybranego towaru, jego cenę wraz z kosztami przesyłki, wybrany przez Użytkownika sposób płatności, a także sposób dostawy. W tym momencie zawierana jest umowa sprzedaży towaru/ów.

 7. Po otrzymaniu Potwierdzenia Realizacji Zamówienia, którego treść odpowiada oczekiwaniom stron co do specyfikacji technicznej towaru, jego opisu oraz ceny:

  • w przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisów płatności internetowej, Użytkownik dokonuje płatności. Po otrzymaniu przez Intra płatności realizowana jest dostawa towaru,

  • w przypadku wyboru przez Użytkownika płatności „przy odbiorze”, wysyłka towaru realizowana jest niezwłocznie.

 8. Umowa sprzedaży towaru/ów i/lub usług pomiędzy Intra a Użytkownikiem zawierana jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.

 9. Dokument sprzedaży towaru/ów przesyłany jest na adres e-mail Klienta używany w momencie zawierania umowy sprzedaży towaru/ów.

§ 8
Statusy zamówień, formy dostawy towaru, sposoby płatności, koszty i termin dostawy, odbiór towaru

 1. Statusy zamówień - szczegółowe informacje dla Użytkownika o zamówieniu przesyłane przez Intra w wiadomościach e-mail, o następujących statusach:

  • nowe - oczekujące - złożenie oferty zakupu, etap sprawdzania dostępności, cen i specyfikacji względem złożonej oferty zakupu oraz oczekiwanie na zaksięgowanie płatności

  • w realizacji – kompletowanie zamówienia, pakowanie, przygotowanie do wysyłki

  • zakończone – potwierdzenie odebrania towaru przez kuriera z magazynu Intra

 2. Formy dostawy towaru:

  • przesyłka kurierska,

  • odbiór osobisty w sklepie Intra

 3. Sposoby płatności:

  • gotówką

  • przelew na konto bankowe Intra

  • płatność ratalna

 4. Koszty dostawy towaru wyświetlane są na stronie Sklepu internetowego podczas składania zamówienia przez Użytkownika, po wybraniu formy odbioru towaru i sposobu płatności.

 5. Termin dostawy:

  • zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zamówienia realizowane są w terminie od 1 do 5 dni (termin zależny jest od dostępności towarów w magazynie, oraz indywidualnej konfiguracji sprzętu). W przypadku wybrania przez Użytkownika jako sposobu płatności przelewu bankowego lub płatności za pośrednictwem serwisów płatności internetowych - czas dostawy towaru liczony jest od momentu zaksięgowania przez Intra wpłaty.

  • w sytuacjach wyjątkowych, gdy termin dostawy towaru/ów przekracza 5 dni, Intra poinformuje o tym fakcie Użytkownika e-mailem lub telefonicznie, umożliwiając Użytkownikowi dokonanie wyboru - odstąpienie od umowy sprzedaży lub oczekiwanie na wydłużony termin dostawy towaru/ów.

 6. Przy odbiorze przesyłki od kuriera Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia Użytkownik powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem kuriera odpowiedni protokół oraz poinformować o tym fakcie Intra za pomocą wszelkich możliwych środków komunikacji.

§ 9
Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając na piśmie oświadczenie woli w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia wydania rzeczy, a w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem na adres Intra, ul Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg.

 2. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa taka uważana jest za niezawartą, a strony zwracają sobie wszystko co świadczyły drugiej stronie. Zwrot świadczeń stron powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadkach, gdy:

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

  • dostarczania prasy;

  • usług w zakresie gier hazardowych.

§ 10
Procedura reklamacji

 1. Sklep Intra przyjmuje reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym posiadające wady lub niezgodne z umową. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis.

 2. Sklep Intra przyjmuje reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym posiadające wady, które Klienci chcą zareklamować w ramach gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora towaru, pośrednicząc tym samym w przekazywaniu towaru do autoryzowanych serwisów gwarantów oraz po naprawie, z serwisu do Klienta (odbiór towarów w sklepie Intra). Przy składaniu reklamacji (realizacji uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora towaru) Intra prosi o dokładne zapoznanie się przez Klienta z postanowieniami otrzymanej karty gwarancyjnej i stosowanie się do jej postanowień.

 3. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany na podstawie udzielonej gwarancji towar należy dostarczyć do sklepu Intra wraz z dowodem zakupu i/lub kartą gwarancyjną. W przypadku ich braku złożenie reklamacji jest możliwe, o ile zakup towaru zostanie potwierdzony przez Intra. W salonie Intra sprzedawca odbierze towar i wypełni przy udziale Klienta zlecenie serwisowe, które otrzyma dany numer. Wskazane jest załączenie przez Klienta opisu występującej wady. Klient określa ponadto swoje żądanie.

 4. Klient może nie skorzystać z pośrednictwa sklepu Intra i sam dostarczyć towar do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej.

 5. Reklamowany towar powinien być kompletny, posiadać wszystkie akcesoria (ładowarki, zasilacze, kable itp.), które mają wpływ na jego funkcjonalność (akcesoria) lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub jego niezgodności z umową.

 6. Towar powinien zawierać opakowanie pozwalające na jego bezpieczny transport do i z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania towaru.

 7. Intra prosi o jak najczęstsze wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych na nośnikach elektronicznych, co pozwoli uchronić je przed ewentualną bezpowrotną utratą w przypadku poważnej awarii sprzętu. Intra nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane znajdujące się na nośnikach.

 8. Adres sklepu Intra dostępny jest na stronie Sklepu internetowego.

 9. Informacje na temat sposobów realizacji napraw gwarancyjnych, kontakty do serwisów producentów można uzyskać pod adresem mailowym: biuro@e-intra.pl
  Informacje na temat procedur reklamacji zakupionego sprzętu można uzyskać dodatkowo telefonicznie pod numerem (55) 232 01 00.

 10. Pytania lub uwagi dotyczące działania Sklepu internetowego prosimy kierować pod adres biuro@e-intra.pl. Telefon kontaktowy do Sklepu internetowego: (55) 232 01 00.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Intra informuje, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego, a wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy itp.) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.

 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.e-intra.pl.

 3. Regulamin Sklepu internetowego nie ogranicza praw Klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywiny, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 4. Intra zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.

 5. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.e-intra.pl/regulamin-pm-17.html. Regulamin w brzmieniu obowiązującym Klienta, może być również przesłany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie w formie pisemnej lub elektronicznie.

 6. Data opublikowania regulaminu 2013-12-05.

 

Powrót
Kontakt
FAX
Elbląg ul.Malborska 11/1A
Tel
55 232-01-00
GSM
502 270 007 serwis kserokopiarek
GSM
506 117 117 serwis kas fiskalnych
GSM
506 117 100 przedst.handlowy
Godziny działania sklepu
od pn. do pt. 8-16, sob.-niedz. nieczynne
Informacje
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 2 Gości
 online.
Bestsellery
30 January 2023
623432 wywołań od 09 November 2012
Copyright © 2012 oscGold